Govorilne ure

Tedenske govorilne ure v šolskem letu 2020/21

Govorilne ure potekajo po telefonu 05/72 18 391 ali po elektronski pošti (preko eAsistenta).

razred razrednik gov. ura
1. Marija Mršnik ponedeljek, 10:40-11:25
2. Sabina Jejčič Turk torek, 9:50-10:35
3. Barbara Škabar ponedeljek, 12:35-13:20
4. Sabina Jejčič Turk petek, 10:40-11:25
5. Ana Krompič ponedeljek, 9:50-10:35
6. Ana Krompič
7. Izidor Ličer ponedeljek, 7.55-8.40
8. Antonija Tomšič ponedeljek, 7:55-8:40
9. Antonija Tomšič

 

DELAVCI ŠOLE – Učitelji – nerazredniki

učitelj predmet gov. ura
Jožko Udovič ZGO, GEO, DKE ponedeljek, 12:30-13:15
Florijana Žnidaršič GUM četrtek, 9:50-10:35
Matjaž Kešanski ŠPO, ŠZZ, NIP ŠPO torek, 8:45-9:30
Urška Tušar LUM četrtek, 8:45-9:30
Jerneja Štritof KEM četrtek, 9:50-10:35
Martin Vidmar FIZ petek, 8:45-9:30
Anita Nedeljkovič Andlovic SLJ ponedeljek, 9:50-10:35
Tomaž Špegelj SLJ ponedeljek, 11:30-12:15
Tina Dolgan SPO, NIT, DRU torek, 8:45-9:30
Sabina Jejčič Turk TJA – 1. triletje petek, 10:40-11:25
Mojca Žnidaršič Drugi strok. delavec, PB torek, 11:30-12:15
Katja Čekada KNJ., RAČ., PB po dogovoru
Neva Brce Učna pomoč, DSP, SPO po dogovoru

 

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostih obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka (osebno ali v pisni obliki), sicer se izostanki štejejo za  neopravičene. Če učenec zaradi bolezni izostane več kot 5 delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško opravičilo o opravičenosti izostanka. Vnaprej napovedane izostanke starši pisno sporočijo razredniku. Tak izostanek lahko traja (strnjeno ali v več delih) največ 5 delovnih dni. Ravnateljica lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov odobri učencu daljši izostanek od pouka.

Popoldanske govorilne ure za šolsko leto 2020/21

Popoldanske govorilne ure po dogovoru.

 

Roditeljski sestanki

Organizirajo jih razredniki po potrebi, vendar vsaj 3 v šolskem letu.

  • SEPTEMBER: (Splošno informativni – razredniki ali predavanje zunanjih gostov). Namenjen bo predstavitvi letnega programa dela po posameznih oddelkih.
  • OKTOBER/NOVEMBER: (Šola za starše in analiza dela v oddelku – razredniki). Organiziran bo kot predavanje z aktualno tematiko medsebojnih odnosov, oblikovanje učnih in delovnih navad, …
  • APRIL, MAJ: (Življenje in delo v razredu – razredniki). Vsebina roditeljskega sestanka bo vezana na psihološke in razvojne značilnosti otrok oz. na naloge, ki sledijo učno-vzgojnemu procesu v šoli ali kot predstavitev šole v naravi.

Šola za starše

V tem šolskem letu bo svetovalna služba izvajala Šolo za starše, s katero želimo starše osveščati o otrokovih doživljanjih v času šolanja ter jim svetovati.
Potekala bo v sklopu rednih roditeljskih sestankov po planu razrednikov in v popoldanskem času z zunanjimi sodelavci.

(Skupno 760 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 
 
Dostopnost