Govorilne ure

 Tedenske govorilne ure v šolskem letu 2019/20

razred razrednik gov. ura
1. Barbara Škabar četrtek, 5. ura
2. Marija Mršnik torek, 1. ura
3. Barbara Škabar  četrtek, 5. ura
4. Sabina Jejčič četrtek, 6. ura
5. Sabina Jejčič
6. Anita N. Andlovic torek, 4. ura
7. Anita N. Andlovic
8. Matjaž Kešanski sreda, 4. ura
9. Matjaž Kešanski

 

DELAVCI ŠOLE – Učitelji – nerazredniki

učitelj predmet gov. ura
Katja Čekada KNJ., RAČ., PB po dogovoru
Jožko Udovič ZGO, GEO, DKE ponedeljek, 4. ura
Florijana Žnidaršič GUM ponedeljek, 3. ura
Ana Krompič TJA četrtek, 2. ura
Urška Tušar LUM torek, 3. ura
Barbara Rodica KEM po dogovoru
Martin Vidmar FIZ petek, 2. ura
Antonija Tomšič NAR, BIO, GOS četrtek, 3. ura
Alenka Valenčič MAT, TIT četrtek, 4. ura
Matjaž Kešanski ŠPO, PB sreda, 4. ura
Sabina Jejčič TJA – 1. triletje torek, 2. ura
Mojca Žnidaršič Drugi strok. delavec, PB četrtek, 5. ura
Neva Brce Učna pomoč, DSP, LUM po dogovoru

Z učiteljem pa se lahko srečate tudi po predhodnem dogovoru (telefonskem ali pisnem).

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostih obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka (osebno ali v pisni obliki), sicer se izostanki štejejo za  neopravičene. Če učenec zaradi bolezni izostane več kot 5 delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško opravičilo o opravičenosti izostanka. Vnaprej napovedane izostanke starši pisno sporočijo razredniku. Tak izostanek lahko traja (strnjeno ali v več delih) največ 5 delovnih dni. Ravnateljica lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov odobri učencu daljši izostanek od pouka.

 

Popoldanske govorilne ure za šolsko leto 2019/20

Skupne govorilne ure bodo po razporedu, vsak prvi ponedeljek v mesecu od 16.30-17.30.

1. ocenjevalno obdobje 2. ocenjevalno obdobje
7. oktober 3. februar
4. november 2. marec
2. december 6. april
6. januar 4. maj

 

Roditeljski sestanki

Organizirajo jih razredniki po potrebi, vendar vsaj 3 v šolskem letu.

  • SEPTEMBER: (Splošno informativni – razredniki ali predavanje zunanjih gostov). Namenjen bo predstavitvi letnega programa dela po posameznih oddelkih.
  • OKTOBER/NOVEMBER: (Šola za starše in analiza dela v oddelku – razredniki). Organiziran bo kot predavanje z aktualno tematiko medsebojnih odnosov, oblikovanje učnih in delovnih navad, …
  • APRIL, MAJ: (Življenje in delo v razredu – razredniki). Vsebina roditeljskega sestanka bo vezana na psihološke in razvojne značilnosti otrok oz. na naloge, ki sledijo učno-vzgojnemu procesu v šoli ali kot predstavitev šole v naravi.

Šola za starše

V tem šolskem letu bo svetovalna služba izvajala Šolo za starše, s katero želimo starše osveščati o otrokovih doživljanjih v času šolanja ter jim svetovati.
Potekala bo v sklopu rednih roditeljskih sestankov po planu razrednikov in v popoldanskem času z zunanjimi sodelavci.

(Skupno 453 obiskov, današnjih obiskov 1)