Skoči na glavno vsebino

Erasmus+ KA1

Program Erasmus+

Naša šola je z letošnjim šolskim letom vključena v kar 2 projekta v okviru programa Erasmus+.

Erasmus+ je novi program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020, ki je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela.V okviru akcije KA1 – učna mobilnost posameznikov je bila OŠ Košana uspešna na razpisu s projektom, ki nosi naslov “Inovativno in tehnološko napredno poučevanje za današnji čas”, v okviru katerega se bo 10 strokovnih delavcev šole udeležilo usposabljanja v 5 evropskih državah: Združenem kraljestvu, Švedski, Nizozemski, Belgiji in  Italiji. Projekt traja do 31. 8. 2016, nastal pa je iz zaznanih potreb in razvoja šole po izboljšanju kakovosti poučevanja ter povečanju njegove inovativnost in možnosti  uporabe informacijsko- komunikacijske tehnologije pri poučevanju ter želje po nadgradnji in izboljšanju didaktičnih metod poučevanja tujih jezikov. Na šoli želimo oblikovati posebno inovativno učilnico, kjer bodo učenci lahko na inovativen in izkustven način prejemali znanja različnih šolskih predmetov. S projektnimi aktivnostmi bomo dosegli izboljšanje znanja in kompetenc strokovnih delavcev – udeležencev usposabljanja – na področju uporabe novih didaktičnih metod pri poučevanju angleškega jezika, inovativnih pristopov in metod poučevanja pri vseh šolskih predmetih ter posodobitvi in nadgraditvi znanj o informacijsko-komunikacijski tehnologiji ter uporabi le-teh pri prenosu znanj na učence.  Udeleženci usposabljanj bodo svoja znanja delili in posredovali ostalim pedagoškim delavcem v kolektivu zato se bodo učinki mobilnosti odražali v okrepljenem znanju celotnega kolektiva in širše v skupnosti.

Udeležba strokovnih delavcev na Nizozemskem

Osnovna šola Košana je vključena v projekt Erasmus +, ki je namenjen izobraževanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v tujini in je financiran iz sredstev Evropske unije.

V času od 26. septembra do 3. oktobra 2015  smo se tako učiteljica likovne umetnosti ter tehnike in tehnologije Urška Tušar, učiteljica slovenščine Anita Nedeljkovič Andlovic in svetovalna delavka Lina Faletič udeležile izobraževanja na Nizozemskem. Izkušnja je bila izjemna, posledično tudi polna novih izzivov. Pridobile smo veliko novih idej za pripravo inovativne učilnice na šoli. Učiteljice smo opravljale vlogo opazovalca pri pouku. Obiskovale smo eno izmed nizozemskih osnovnih šol, ki ima status pilotske šole glede uporabe IKT-opreme, kar pomeni, da učenci pri pouku redno uporabljajo tablične računalnike in da je nasploh digitalna tehnologija del njihovega vsakdana. Šola, na kateri smo gostovale, je manjša vaška šola, zelo podobna naši. Pouk izvajajo v kombinacijah, zaradi česar je bila to za nas še pomembnejša izkušnja. Spoznale smo različna multimedijska orodja in aplikacije, s katerimi skušajo učencem s sodobnimi pristopi približati snov na čim bolj zanimiv način. Seznanile pa smo se tudi z inovativnimi učnimi metodami in oblikami, ki jih pri tem uporabljajo. Program je bil odlično zasnovan in zelo zanimiv. Udeleženke smo se vrnile polne vtisov in novega znanja. Predvsem pa delovne vneme, da pridobljeno znanje in novitete posredujemo sodelavcem ter v čim krajšem času tudi same uporabimo pri svojem delu v razredu.Objava odraža stališče avtorja, Nacionalna agencija in Komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih sporočilo vsebuje.

Udeležba strokovnih delavcev v Italiji

Osnovna šola Košana je vključena v projekt Erasmus +, ki je namenjen izobraževanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v tujini in je financiran iz sredstev Evropske unije. V času od 12. do 19. aprila 2015 sta se tako ravnateljica Neva Brce in učiteljica likovne umetnosti ter tehnike in tehnologije Urška Tušar udeležili izobraževanja v Italiji.

Izkušnja je bila izjemna predvsem pa zelo poučna za pripravo inovativne učilnice na šoli. Učitelji iz cele Evropske unije so se tako, podobno kot njihovi učenci v šoli, pridno učili ter pridobivali različne spretnosti predvsem na področju uporabe IKT tehnologije pri učenju in poučevanju. Ustvarjali so učna okolja, s katerimi bi lahko z učenci interaktivno sodelovali v vseh fazah učenja, od preverjanja predznanja, pridobivanja novega znanja in utrjevanja. Spoznali so različna multimedijska orodja in aplikacije, ki jih bodo vključevali v pouk na učencem zanimive načine, saj je uporaba IKT tehnologije del njihovega vsakdana. Program je bil odlično zasnovan in zelo zahteven. Učitelji so se izobraževali vsak dan od 9.00 do 17.00, nato pa se družili in pilili svoje znanje iz tujih jezikov, se povezovali in izmenjevali primere dobrih praks na različnih šolah v različnih državah. Naši udeleženki sta prišli nazaj polni novih vtisov in poznanstev, predvsem pa delovne vneme, da vse naučeno prenesejo na sodelavce ter v čim krajšem času uporabijo v razredu.

Izobraževanje v okviru Erasmus+ KA1 v Firencah

Med 23. in 28. 5. 2016 smo se trije zaposleni z naše šole udeležili izobraževanja v Firencah. Tečaj je potekal v okviru programa Erasmus+, KA1 – mobilnost posameznikov. Izobraževali smo v zavodu EUROPASS, tema pa je bila Spletni portali v učilnici. Namen tečaja je spoznavanje in postopno vključevanje različnih spletnih orodij v pouk. Tako smo spoznali orodje Voki, ki je namenjeno mlajšim učencem; pa vsem znan portal YouTube, učili smo se oblikovanja blogov in spletnih strani ter spoznali nekaj oblik spletnih učilnic in orodij za vprašalnike in kvize.

Poleg izobraževanja nam je zavod ponudil tudi dva popoldanska ogleda Firenc ter poldnevni sobotni izlet v Piso. Občudovali smo umetniške kipe, arhitekturne umetnine, naravne znamenitosti; obiskali smo znano galerijo Uffizi, most Ponte Vecchio, vrtove Bobboli in še veliko drugega. Spoznavali smo se tudi s svojimi sošolci na tečaju ter utrjevali in nadgrajevali naše znanje angleščine in italijanščine.Navdušeni smo bili tudi nad v zadnjih letih zelo popularno obliko prehranjevanja – t. i. “apericena”. Polni vtisov in novih znanj smo se s hitrim vlakom v vrnili v nam najljubšo Slovenijo.

(Skupno 961 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost