Skoči na glavno vsebino

Video nadzor

Številka: 6009-3/2023

Datum: 27.11.2023

 

Zadeva: Obvestilo o videonadzoru na območju in v prostorih Osnovne šole Košana

 

Spoštovani,

na podlagi tretjega odstavka 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 163/2022, v nadaljevanju: ZVOP-2) in v skladu s Sklepom o izvajanju videonadzora na območju Osnovne šole Košana, št. 6009-2/2023, z dne 27.11.2023, vas obveščamo, da se na posameznih lokacijah Osnovne šole Košana, izvaja videonadzor.

Upravljavec, ki izvaja videonadzor:

 • Osnovna šola Košana
 • Dolnja Košana 61, 6256 Košana
 • Kontaktni telefon: 051 371 461, e-naslov: neva.brce@os-kosana.po.
 • Lokacija(e) izvajanja videonadzora: Dolnja Košana 61, 6256 Košana

 

 Odgovorna oseba za obvestilo zunanjim osebam glede obdelave osebnih podatkov videonadzornega sistema: Neva Brce, ravnateljica.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: Kurikulum – Šolsko pravno svetovanje – mag. Domen Petelin, univ. dipl. prav.,

Kurikulum, šolsko pravno svetovanje, d.o.o., e-pošta:  info@kurikulum.si.

 

Namen izvajanja videonadzora: Videonadzorni sistem je vzpostavljen z namenom, da se z njegovo pomočjo zagotovi višja stopnja varovanja oseb (učencev, zaposlenih in obiskovalcev šole) in premoženja, s katerim na varovanem območju upravlja Osnovna šola Košana, zaradi zagotavljanja nadzora vstopa v te prostore ali izstopa iz njih ter da se prepreči škoda ali ugotovijo okoliščine za nastanek škode, na celotnem območju šole, kjer se izvaja videonadzor.

Uporabniki posnetkov videonadzornega sistema: Pooblaščene osebe pri OŠ Košana.

Informacija o prenosu videoposnetkov v tretje države: Posnetki videonadzornega sistema se ne prenašajo v tretje države.

Obdobje hrambe posnetkov videonadzornega sistema:  45 dni.

Pravice posameznika glede posnetkov videonadzornega sistema: Posameznik, ki se prepozna na posnetku videonadzornega sistema oz. posameznik, ki ga je posnela videonadzorna kamera ima pravico do:

 • dostopa do osebnih podatkov oz. pravico do vpogleda v posnetek videonadzornega sistema, ki se nanaša na osebo na posnetku,
 • popravka (zameglitev – anonimizacija) ali izbrisa ali omejitve obdelave posnetka videonadzornega sistema),
 • ugovora obdelavi posnetka videonadzornega sistema,
 • prenosljivosti podatkov videonadzornega sistema (kopija posnetka).

 

Informacija o pravici do vložitve pritožbe: Pritožbo glede posnetka videonadzornega sistema lahko pisno vložite pri Informacijskemu pooblaščencu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti: gp.ip@ip-rs.si.

Nujnost zagotovitve osebnih podatkov oz. privolitev v videonadzor oz. snemanje: Osebna privolitev ni potreba zaradi obstoja zakonske podlage za izvajanje videonadzora; posameznik ima pravico, da ne vstopi v območje, prostor ali objekt, v katerem se izvaja videonadzor.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: /.

Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave: /.

Neobičajne nadaljnje obdelave:

 • nadaljnja obdelava posnetkov videonadzornega sistema se ne izvaja;
 • zvočna intervencija za čas videonadzora se ne izvaja;
 • posnetki videonadzornega sistema se hranijo 45 dni.

 

Obdelava osebnih podatkov, pridobljenih z videonadzorom, se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi in določili internega pravilnika o izvajanju videonadzornega sistema in internega pravilnika o postopkih in ukrepih za varnost osebnih podatkov, ki veljata v Osnovni šoli Košana.

 

 

                   Osnovna šola Košana

                   Neva Brce, ravnateljica


Priloge:

obvestilo_o_videonadzoru

pravilnik_o_videonadzoru

sklep_o_videonadzoru

(Skupno 85 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost