Skoči na glavno vsebino

Nagrada za literarno glasilo – JSKD

Nagrada za celoten literarni projekt šole (letna naročnina na revijo Mentor 2014):

OŠ KOŠANA – Mentorica Cecilija Pavlovič

Knjige:

Mala podmornica najde prijatelje: Slikanica prinaša kolektivno zgodbo, ki jo je napisalo in ilustriralo šest učencev.

Zajčkove zgodbe, Zajček na kolesu, Ostržkove dogodivščine so slikanice-zbirke pravljic, kratke prozne nanizanke, ki so nastale, ko so okrog istih osrednjih junakov sošolci iz tretjega razreda, napisali duhovite zgodbice.

Pesmice o mami in Pesmice o atu sta zbirki ilustriranih pesmi, napisali so ju učenci 3. razredov ter tudi sami izdelali svoji prvi »pravi« knjigi. Z malo sredstvi – velik učinek.

Utemeljitev: Projekt knjižic, ki ga vodi mentorica Cecilija Pavlovič, kaže na odličen pouk branja in pisanja ter knjižne in likovne vzgoje, kjer so učenci ustvarjalni subjekt. Otroške knjižice odlikujejo čudovita likovna izvedba s prepričljivimi otroškimi ilustracijami ustvarjalnih in poustvarjalnih besedil, ki so jih otroci pisali vsak posebej (nanizanke) ali skupaj (kolektivna zgodba).

 

Obvestilo o izboru šolskih glasil v okviru Roševih dnevov 2014

Komisija (Miha Mohor in Barbara Rigler) je v četrtek, 6. marca 2014, pregledala vsa prispela šolska literarna glasila. Na naš razpis se je odzvalo 29 osnovnih šol, 3 gimnazije in 4 srednje šole. Prejeli smo 34 različnih literarnih publikacij, ki so nastajale med osnovnošolci, in 7 glasil z literarno ustvarjalnostjo dijakov. Pri izbiranju smo bili pozorni na posamezne šolske literarne liste in posebne literarne dosežke.

Kriteriji pri izbiranju šolskih literarnih glasil:

pestrost književnih zvrsti in vrst (rezultat kvalitetnega pouka besedilnih vrst in dela v delavnici ustvarjalnega pisanja)
pregledna urejenost lista
pristnost otroškega/dijaškega izraza
jezikovna skrbnost
likovna in grafična podoba lista
učinkovito organiziran uredniški odbor
pogostnost izhajanja
obvezni podatki v kolofonu
V kategoriji posebnih dosežkov smo ocenjevali tematske številke literarnih glasil, zbornike, pesniške zbirke, prozne knjižice in slikanice. Tudi za te publikacije je veljala večina zgoraj naštetih kriterijev, ocenjevali pa smo jih še po izvirnosti zamisli in uresničenju zastavljenih ciljev.

 


Ostali nagrajenci z utemeljitvami
NAGRADE ZA LITERARNA GLASILA – SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJE:

Nagrada za literarno-likovno srednješolsko glasilo v celoti (letna naročnina na revijo Mentor 2014):

Pa kaj če pišem

Šola: Gimnazija Moste Ljubljana

Mentorica Kristina Hočevar

Utemeljitev: List je nastajal v okviru humanističnega krožka in je tudi rezultat sodobnega pouka slovenščine in literature, ki spodbuja ustvarjalno in poustvarjalno pisanje dijakov. Dijaško »literarno-likovno glasilo« je dobro mentorsko podprto; mentorica povezuje mlade ustvarjalce na šoli in jih preko medmrežja nagovarja k sodelovanju. Oblikovno je zanimivo postavljeno kot šolski zvezek, v katerem prevladuje živahna poezija, ki je šla skozi uredniško presojo, prinaša pa tudi konstruktivistične kolaže in prevode iz španščine (Federico Garcia Lorca). Edino prozno besedilo, ki nas pričaka na začetku lista, je duhovita parafraza Julije in Romea v kontekstu slovenskega tajkunstva in mafijskih povezav.

Nagrada za literarni almanah (letna naročnina na revijo Mentor 2014):

Obraz mladosti

Šola: Gimnazija Ormož

Mentorici: Blanka Erhartič, Aleksandra Štih

Utemeljitev: Pesniški almanah ponuja prerez sedmih let literarne ustvarjalnosti na gimnaziji in nam predstavlja osem mladih avtoric in avtorjev. Besedila napovedujejo in povezujejo pretanjene umetniške fotografije, ki so prav tako delo njihove gimnazijske vrstnice. Ustvarjalci se na kratko predstavijo, vsak razdelek pa zaključuje mentoričina kritična ocena in spodbuden komentar k pesmim. Na ta način knjiga spodbuja literarno snovanje na šoli ter povezuje nekdanje in sedanje dijake v zaokroženo skupino mladih pesnikov. Tudi tematsko in slogovno se v almanahu prepletajo verzi, ki v večnost ujamejo trenutke mladosti in ki navdih črpajo v tradicionalni poetiki, a tudi razvijajo sodobne oblike pisanja prav do hip-hop sloga.

Posebna pohvala za glasilo (občinsko ali šolsko), ki vsebuje tudi izvirnejše literarne prispevke (priročnik Mihe Mohorja: Glasovi mladih):

Idrijski razgledi (Gimnazija Idrija),

R5 (Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana)

 

NAGRADE ZA LITERARNA GLASILA – OSNOVNE ŠOLE:

Nagrada za najboljše literarno glasilo v celoti (letna naročnina na revijo Mentor 2014):

BRINJE

Šola: OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica

Mentorji: Dragica Štemberger Maljevac, Sonja Štembergar, Branko Zidarič

Utemeljitev: Literarni list je zasnovan tako, da v njem s svojimi literarnimi in likovnimi dosežki po vrsti nastopijo vsi razredi od prvega do devetega. Na ta način predstavijo svoja občutenja sveta in zanimanja, hkrati pa rišejo zemljevid svojega odraščanja. Prispevki odsevajo otroško doživljanje in fantazijo, v ozadju pa se nevsiljivo čuti pouk, ki vse to spodbuja in podpira. Otroci ponotranjijo znanje in ga v svoji ustvarjalnosti uporabijo. Glasilo tematsko pestro prepleta vse od otroških pesmic, pravljic, dramskih besedil pa do razmišljanj, domišljijskih zgodb ter predelav znanih književnih motivov.

Nagrada za pestrost v literarnem glasilu (priročnik Mihe Mohorja: Glasovi mladih):

SAMORASTNIKI

Šola: OŠ Prežihov Voranc Maribor

Mentorica Mojca Andrej

Utemeljitev: V literarnem listu se prepletajo vsebinsko in zvrstno pestri otroški literarni prispevki, med katerimi najdemo veliko pravljične poustvarjalnosti. Mladi uredniki ga zaokrožijo z reportažo o srečanju s slovensko pisateljico, dramatizacijo Prešernovega Povodnega moža ter z glasbenimi priredbami, med katerimi je tudi notni zapis šolske himne. V ozadju je razvidno dobro medpredmetno povezovanje na črti literatura – likovnost – glasba.

Nagrada za šolsko literarno glasilo za podružnično šolo (priročnik Mihe Mohorja: Glasovi mladih):

DROBTINICE S PLANIN

Šola: Podružnična šola Rovtarske Žibrše

Mentorica Ana Žakelj

Utemeljitev: V podružničnem glasilu sodelujejo najmlajši učenci prvega osnovnošolskega triletja. Izdani sta dve pregledno urejeni številki. Posebej zanimiva je zasnova junijske številke, saj jih je pri urejanju vodila abeceda. Otroke so med potovanjem skozi abecedo pri pisanju in risanju vodile črke. Tako so nam razgrinjali, kaj vse jih zanima, kaj vse se odpira okrog njih in kakšna so njihova radovedna pričakovanja. Glasilo je urejeno na izviren način in je primerno dojemanju, zmožnostim in znanju otrok.

Zahvaljujemo se vsem osnovnim in srednjim šolam za sodelovanje na natečaju in vas prijazno vabimo na odprtje razstave vseh prispelih literarnih glasil. Razstava bo potekala v okviru srečanja XXVII. Roševi dnevi 2014 v sredo, 19. marca 2014, ob 16.15 v Osrednji knjižnici Celje. Vse nagrajene šole bodo prejele priznanja in literarne nagrade. Razstava glasil in drugih publikacij s prispevki osnovnošolskih in srednješolskih ustvarjalcev bo odprta od srede, 19. marca 2014, do četrtka, 3. aprila 2014.

Čestitamo vsem avtorjem izbranih publikacij!

Barbara Rigler, samostojna strokovna svetovalka za literarno dejavnost pri JSKD RS

(Skupno 45 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost