Knjižnica

Šolska knjižnica
 1.r Šolska knjižnica je urejena tako, da učenci sami brskajo po knjižnih policah in iščejo želeno gradivo.
Izposodijo si lahko knjige za bralno značko in domače branje, našli pa bodo veliko zanimivega branja za razvedrilo in prosti čas. Za pripravo seminarskih nalog imajo na voljo veliko poljudnoznanstvenih knjig.Knjižnica je za učence odprta:

 • ob ponedeljkih, torkih in sredah od 7.15 do 12.15
 Ureditev knjižničnega gradiva
 • prosti pristop
 • leposlovje je razvrščeno po starostnih stopnjah:
C – cicibani od 7. do 10. leta 1., 2. in 3. razred
P – pionirji od 10. do 13. leta 4., 5. in 6. razred
M – mladina od 13. do 15. leta 7., 8. in 9. razred

Strokovna in poučna literatura po sistemu UDK.

Vse enote (C, P, M) so urejene po abecedi (priimkov avtorjev), strokovna literatura za učence in učitelje pa je razporejena po UDK klasifikaciji.

Knjižnica ima en računalnik za uporabnike, na katerih lahko dostopajo do COBIS/OPAC baze in brskajo po internetu.
BAZO naše šolske knjižnice lahko pregledujete na naslednjem naslovu: http://116518.winknj.si/

Šolski učbeniški sklad

Šola razpolaga z učbeniškim skladom (kompleti obveznih učbenikov). Učenci si lahko izposodijo komplete učbenikov. V šolskem letu 2017/18 stroške delovnih zvezkov za 1. razred krije Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.

ŠOLSKO LETO 2018/19

Šolsko leto 2017/18

Šolsko leto 2016/17

BRALNA ZNAČKA 

“Če ne bomo brali, nas bo pobralo!” pravi slovenski pesnik Tone Pavček.

Bralna značka je izvirna slovenska oblika dela z mladimi bralci.Učitelji in knjižničarji na začetku šolskega leta oblikujejo seznam knjig, iz katerega si učenci izberejo knjige, jih preberejo ter o vsebini pripovedujejo učiteljem slovenskega jezika.
vrtec1   6.r

Seznam knjig za bralno značko za 2018/19

1. RAZRED (se še dopolnjuje)

1. VELTHUIJS, M.: ŽABEC (KARTONKE) (PO IZBIRI)
2. MCKEE, D.: ELMER (KARTONKE) (PO IZBIRI)
3. RIEGER, A.: LIZA IN PAVLE (PO IZBIRI)
4. LUCIANI, B.: POT NA MORJE
5. SLEGERS, L.:  ŽIGA IN KAJA (PO IZBIRI)
6. BURR, D.: PRIJATELJICE ŽIVALI (PO IZBIRI)
7. ŽUPANČIČ, O.: LAHKIH NOG NAOKROG

 

2. RAZRED 

1. GENECHTEN, GUIDO VAN: LJUBA MAMICA ali MOJ OČKA

2. KREMPL, URŠA: RACMAN IN KNJIGA

3. S. M D.: TAKŠNO JE ŽIVLJENJE (KAJA IN BLAŽ)

4. WENINGER, BRIGITTE: KAJ JE TO?

5. BOURGUIGNON, L: MAKS IN RUMENI TRAKTOR

6. STUPICA, M.: ČUDEŽNO DREVO

7. ŽUPANČIČ, OTON: MEHURČKI ali POJTE,POJTE, DROBNE PTICE ali knjige PO IZBIRI

 

 3. RAZRED 

1. KLINTING, L: JAKEC PEČE ALI

2. JAKEC PLESKA ALI NEJČEK –  MOJSTER ZA VSE

3. PEROCI, ELA: STARA HIŠA ŠT. 3

4. KOSOVEL, SREČKO: MEDVEDKI SLADKOSNEDKI

5. GANTCHEV, I.: DREVO KRIŠTOF ALI

7. ZELENI OTOK IN SIVI OTOK

8. KOVAČIČ, L.: FANTEK NA OBLAKU ALI POTOVANJE ZA NOSOM ALI MOŽIČEK MED DIMNIKI

9. KALAŠ, I.: DREVESNA TOVARIŠIJA

10. KOŠUTA, M.: KJE STANUJEŠ, MALA MIŠKA?

PREBERI TRI KNJIGE S SEZNAMA IN SE NAUČI ENO PESMICO NA PAMET.

 

 

4. RAZRED 

4 knjige + 1 pesniška zbirka (primerne starosti, po svoji izbiri)

 

5. RAZRED 

5 knjig + 1 pesniška zbirka (primerne starosti, po svoji izbiri).

 

KNJIGE ZA DOMAČE BRANJE V 4. RAZREDU

(šolsko leto 2018/2019)

4. razred (SE OCENI PRI SLOVENŠČINI)

 • Do 7. 12. 2018: Zima, zima bela – pravljice in pesmice
 • Do 3. 5. 2019: Matej Bor – Pesmi za Manjo

 

KNJIGE ZA DOMAČE BRANJE V 5. RAZREDU

(šolsko leto 2018/2019)

5. razred (SE OCENI PRI SLOVENŠČINI)

 • Do 7. 12. 2018: Svetlana Makarovič – Kosovirja na leteči žlici
 • Do 3. 5. 2019: Saša Vegri – Naročje kamenčkov (1.,2.,3. poglavje)

 

Interesna dejavnost Mladi knjižničar
Interesno delo »Mladi knjižničar« poteka kot tehnična pomoč knjižničarju pri izposoji.Učenci:

 • se navajajo na red v knjižnici,
 • pomagajo pri pospravljanju knjižnega gradiva po policah, lepijo zaščitne etikete,
 • pomagajo pri iskanju knjižnega gradiva in se s tem navajajo na knjižnižno oznaževanje.
 • s svojim delom vplivajo na obiskovalce.

Učenci prihajajo v knjižnico v svojem prostem času zjutraj pred poukom ali po pouku in prebirajo – brskajo po knjigah na mizi, določeni za to delo.

Mladi knjižničar in ostali učenci, lahko sodelujejo pri oblikovanju knjižnih razstav ali pri oblikovanju obvestil na panoju (oglasni deski) knjižnice.

Člani interesne dejavnosti sodelujejo pri sestavljanju mesečnih knjižnih ugank, pri pregledovanju rezultatov le-teh, pri žrebanju nagrajencev ter pri podelitvi nagrad izžrebanim učencem.

Dejavnost je namenjena učencem od 5. razreda dalje, poteka pa v času odprtja knjižnice.